Νόμος 3200/55 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το νομαρχιακό συμβούλιον:

 

α) Γνωμοδοτεί επί του καταρτιζομένου προϋπολογισμού και τού προγραμματισμού των έργων του νομού.

 

β) Μελετά τις αναγκαίας τροποποιήσεις του και γνωματεύει επ' αυτών, ιδίως αναφορικά με την προτεραιότητα και την έκταση των επί τη βάσει των εγκριθεισών πιστώσεων γενησομένων έργων.

 

γ) Μελετά την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τού νομού.

 

δ) Μελετά τις παραγωγικές δυνατότητες του νόμου και την μελλοντική αξιοποίηση των.

 

ε) Ερευνά τις κοινωνικές συνθήκες του νομού και διατυπώνει γνώμες επί των προκυπτόντων θεμάτων εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας, υγιεινής και φυσικής αγωγής.

 

στ) Μελετά και γνωματεύει δια παν θέμα αναγόμενο εις την τουριστική αξιοποίηση του νομού.

 

ζ) Μελετά και εισηγείται προς την Κυβέρνησιν επί παντός άλλου ζητήματος ενδιαφέροντος τον νομό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.