Νόμος 3252/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

2. Τακτικά Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι:

 

α) Τμημάτων Νοσηλευτικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

β) Νοσηλευτικών Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως,

ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής,

ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

3. Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 

4. Επίτιμα Μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών Ελλάδος είναι πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην προαγωγή και την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής. Τα επίτιμα Μέλη ορίζονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.