Νόμος 3260/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα προκηρύξεων - ανακοινώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες ελέγχου των προκηρύξεων και ανακοινώσεων εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που προβλέπονται στα άρθρα 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2527/1997, 21 παράγραφος 9 του νόμου 2190/1994 και 18 παράγραφος 8 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) όπως ισχύουν, ορίζονται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τις προκηρύξεις και ανακοινώσεις, για τις οποίες με άλλες διατάξεις ορίζεται μικρότερη προθεσμία ελέγχου εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου 2539/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998) και την παράγραφο 50 του άρθρου 27 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Δεν επιτρέπεται έκδοση προκήρυξης από δήμο ή κοινότητα πριν την πάροδο τριμήνου από την προηγούμενη, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.