Νόμος 3260/04

Ν3260/2004: Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3260/2004: Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης, (ΦΕΚ 151/Α/2004), 06-08-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων

 

Άρθρο 1 Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 2 Τροποποίηση των άρθρων 17, 18 και 21 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 3 Θέματα προκηρύξεων - ανακοινώσεων

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3051/2002

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις θεμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης

 

Άρθρο 7: Βαθμολογική κλίμακα - Προαγωγές

Άρθρο 8: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 9: Υπηρεσιακά συμβούλια

Άρθρο 10 Λήξη θητείας συλλογικών οργάνων και οργάνων διοίκησης

Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Θέματα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 12: Θέματα Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 13 Θέματα νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

 

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 15 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 17: Κατάργηση Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 19: Ρύθμιση θεμάτων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Άρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 21 Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-08-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.