Νόμος 3302/04

Ν3302/2004: Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3302/2004: Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 267/Α/2004), 28-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ετήσια άδεια με αποδοχές

Άρθρο 4: Υπολογισμός επιδόματος ανεργίας στις περιπτώσεις συγχώνευσης, συνένωσης ή μεταφοράς επιχείρησης

Άρθρο 6: Αρμόδιο όργανο κρίσεως υπαγωγής εργοδοτών σε επιδοτούμενα προγράμματα

Άρθρο 8: Αμοιβές επιθεωρητών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 9: Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 10: Πρόσληψη και ασφαλιστικά θέματα ιατρών και οδοντιάτρων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 12: Αναδιάρθρωση θέσεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 14: Αρμόδιο όργανο χορήγησης αμοιβών Ειδικού Λογαριασμού Δώρου Εορτών Οικοδόμων

Άρθρο 15: Σύσταση θέσεων ειδικών συνεργατών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-12-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.