Νόμος 3302/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμόδιο όργανο κρίσεως υπαγωγής εργοδοτών σε επιδοτούμενα προγράμματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ύπαρξη των προϋποθέσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982), όπως ισχύει, αποφασίζει, μετά από

εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, το Διοικητικό του Συμβούλιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μπορεί να ορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο

πλην του Διοικητικού Συμβουλίου

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.