Νόμος 3312/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις για κοινωφελή ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) εφαρμόζονται και επί των κοινωφελών ιδρυμάτων επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 6 του νόμου 1882/1990, του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 2082/1992, του άρθρου 38 του νόμου 2214/1994, του άρθρου 13 παράγραφος 7 του νόμου 2601/1998, του άρθρου 30 του νόμου 2937/2001, του άρθρου 12 παράγραφος 11 του νόμου 3052/2002, του άρθρου 27 του νόμου 3259/2004, του άρθρου 21 του νόμου 3301/2004, καθώς και επί του κοινωφελούς ιδρύματος Ίδρυμα Μποδοσάκη, του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 695/1972 (ΦΕΚ 200/Α/1972) και ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 355/1974 (ΦΕΚ 77/Α/1974), όπως ισχύει.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) εφαρμόζονται και επί των κοινωφελών ιδρυμάτων Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, που συνεστήθη δια του από [ΒΔ] 12-06-1947 Βασιλικού Διατάγματος (ΦΕΚ 129/Α/1947) και Ίδρυμα Ευαγγέλου Αναστάσιου Αβέρωφ Τοσίτσα (ΦΕΚ 513/Β/1987).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.