Νόμος 3320/05

Ν3320/2005: Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3320/2005: Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 48/Α/2005), 23-02-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

 

Άρθρο 1: Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Άρθρο 2: Προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εμπειρίας

Άρθρο 3: Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων

Άρθρο 4: Συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 5: Ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού έτους 1998

Άρθρο 6: Ρύθμιση αποζημίωσης συμβασιούχων που κατέχουν οργανικές θέσεις

Άρθρο 7: Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών αυτής ή άλλων χωρών

Άρθρο 8: Παράταση ισχύος διατάξεων αποσπάσεων και μετατάξεων

Άρθρο 9: Διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 10: Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις οργανωτικών θεμάτων και θεμάτων λειτουργίας

 

Άρθρο 11: Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 13: Θέματα Γραφείων Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας

Άρθρο 14: Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 15: Ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 17: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 18: Οικονομικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Άρθρο 19: Εκμισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς

Άρθρο 20: Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 21: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων

 

Κεφάλαιο Δ: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

 

Άρθρο 22: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων

Άρθρο 23: Θέματα αλλοδαπών

Άρθρο 24: Θέματα ομογενών

Άρθρο 25: Υπηρεσιακή κατάσταση μη επανεκλεγέντων βουλευτών

Άρθρο 26: Εξαίρεση από τους περιορισμούς κατανάλωσης καυσίμων

Άρθρο 27: Επαναλειτουργία Επιτροπών

Άρθρο 28: Πιστοποίηση γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Άρθρο 29: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-02-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.