Νόμος 3325/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο διαχωρισμός βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών μπορεί να πραγματοποιηθεί, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες που προκύπτουν από αυτόν ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θα λειτουργήσουν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους. Η λειτουργία, ο Εκσυγχρονισμός και η τυχόν μετεγκατάστασή τους διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Κατά τον εκσυγχρονισμό η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης γίνεται ανάλογα με την ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οποία αποκτά καθεμία από τις μονάδες που διαχωρίζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ18.3 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.