Νόμος 3335/05

Ν3335/2005: Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3335/2005: Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 95/Α/2005), 20-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση υπηρεσίας

 

Άρθρο 1: Σύσταση Υπηρεσίας

Άρθρο 2: Ημερολόγιο Ελέγχων - Βιβλίο Κυρώσεων

Άρθρο 3: Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς

Άρθρο 4: Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της Διεύθυνσης

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση - αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 3054/2002

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 13: Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών

Άρθρο 14

Άρθρο 15: Αποσπάσεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-04-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.