Νόμος 3054/02

Ν3054/2002: Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3054/2002: Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 230/Α/2002), 02-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αρχές πετρελαϊκής πολιτικής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Άδειες

Άρθρο 5: Άδεια Διύλισης

Άρθρο 5Α: Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων

Άρθρο 6: Άδεια εμπορίας

Άρθρο 7: Άδεια Λιανικής Εμπορίας

Άρθρο 8: Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό

Άρθρο 9: Εμφιάλωση υγραερίων

Άρθρο 10: Δικαιώματα χρήσης και πρόσβαση τρίτων

Άρθρο 11: Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών και καταγραφή στοιχείων δραστηριοτήτων

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρο 13: Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή / και Πετρελαιοειδή Προϊόντα

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14: Κανονισμός Αδειών

Άρθρο 15: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 15Α: Βιοκαύσιμα και άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Άρθρο 15Β: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Άρθρο 16: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 17: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 18: Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς

Άρθρο 19: Ειδικός Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

Άρθρο 20: Τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 21: Κανόνες ασφαλείας

Άρθρο 22: Ωράριο πρατηρίων καυσίμων

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 25: Αγωγός Αεροπορικών Καυσίμων

Άρθρο 26: Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 27

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1: Χάραξη αγωγού

Παράρτημα 2: Περιβαλλοντικοί όροι

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 25-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.