Νόμος 3340/05 - Άρθρο 31a

Άρθρο 31Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση παρέχουν ετησίως στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 23 και τις τελεσίδικες καταδίκες των άρθρων 29 και 30 του παρόντος νόμου.

 

Στην περίπτωση δημοσιοποίησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν την επιβληθείσα κύρωση στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν εντός ευλόγου χρόνου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών τις εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως επίσης και την εξέλιξη των ποινικών δικών των άρθρων 29 και 30.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 109 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 42 του νόμου [Ν] 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.