Νόμος 3340/05

Ν3340/2005: Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3340/2005: Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, (ΦΕΚ 112/Α/2005), 10-05-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Σκοπός και ορισμοί

 

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Κεφάλαιο Γ: Απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς

 

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Δ: Προληπτικά μέτρα

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19A

 

Κεφάλαιο Ε: Πεδίο εφαρμογής - αρμόδια αρχή

 

Άρθρο 20

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Αρμοδιότητες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς

 

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο Ζ: Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο Η: Συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών

 

Άρθρο 26

 

Κεφάλαιο Θ: Ποινικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31Α

 

Κεφάλαιο Ι: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 32

Άρθρο 32Α

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 36

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-05-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.