Νόμος 3426/05 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των εδαφίων γ και δ της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 και των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 2773/1999

 

β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 2244/1994 και

 

γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.