Νόμος 3426/05 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής

 

{Με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου:

 

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.