Νόμος 3448/06 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέματα στήριξης του Κοινωνικού Πολυκέντρου της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το ποσοστό χρηματοδότησης που προβλέπεται στην από 22-11-2004 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), για τη διοικητική και λειτουργική στήριξη και τις προβλεπόμενες αυτοτελείς δράσεις του Κοινωνικού Πολυκέντρου της Ανώτατης Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και ποσά που κατανέμονται κάθε φορά από την Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων για την εκτέλεση των συμφωνούμενων δράσεών του διατίθενται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο Κοινωνικό Πολυκέντρο, το οποίο έχει την ευθύνη διαχειρίσεώς τους, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3.2 (Χρηματοδότηση) της Προγραμματικής Συμφωνίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.