Νόμος 3448/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποίηση διατάξεων για την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003 (ΦΕΚ 85/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Ως μέλη της ορίζονται δικαστικοί λειτουργοί, Νομικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δικηγόροι, εν ενεργεία ή μη.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.}

 

3. Έως τη νέα συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3133/2003, όπως αυτή τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο, τα αναπληρωματικά της μέλη συμμετέχουν ως τακτικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.