Νόμος 3448/06 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων για το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ αποφασίζει για την ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

2. Οι πληρωμές για έργα, που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) και για τα οποία έχουν καταρτισθεί οι σχετικές συμβάσεις έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, πραγματοποιούνται μέχρι την 31-12-2006. Η καταβολή γίνεται σε βάρος των πόρων του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) ή και από άλλους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.