Νόμος 3448/06 - Άρθρο 33

Άρθρο 33


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2349/1995 (ΦΕΚ 224/Α/1995), τίθεται κόμμα και προστίθεται η ακόλουθη φράση, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

 

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναδρομικώς από 01-10-2005. Η δαπάνη μισθοδοσίας για το προσλαμβανόμενο, κατ' εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, προσωπικό βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα που το προσλαμβάνει.

 

3. Στην περίπτωση που λαμβάνονται μέτρα κατά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η υπέρβαση των καθοριζόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των αναγκαίων ειδικοτήτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έως και το διπλάσιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.