Νόμος 3470/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) τροποποιείται ως εξής:

 

{στ) έναν εκπρόσωπο των διαμεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, που ορίζεται από τους φορείς τους.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) τροποποιείται ως εξής:

 

{Τα υπό α' και δ' μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.