Νόμος 3492/06 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το τέλος αυτό υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής:

 

Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ευρώ

2 ευρώ

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 30 ευρώ και μέχρι 60 ευρώ

5 ευρώ

Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 60 ευρώ

10 ευρώ

}

 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από την 01-11-2006 και καταλαμβάνει λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.