Νόμος 3518/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Χρόνος ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:

 

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ίδρυση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και εφεξής.

 

β) Ο Χρόνος ασφάλισης ο οποίος αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύουν.

 

γ) Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές οι μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών.

 

δ) Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών από τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, ο οποίος μεταφέρεται στο Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, μετά από αίτηση τους και εφόσον δεν έχει θεωρηθεί χρόνος ασφάλισης για την Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Κύριας Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 59 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

2. Ο Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, στον Κλάδο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.