Νόμος 3518/06 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ορίζεται μέχρι την 31-12-2009, εφόσον δεν παραταθεί έκτοτε, για ορισμένο πάντοτε χρόνο, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.}

 

2. Η ισχύς της διάταξης του εδαφίου α' της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005), επεκτείνεται μέχρι 31-12-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.