Νόμος 3577/07 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται έξι Θέσεις Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων ως εξής:

 

α) στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς:

 

α)α) μία θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και

β)β) δύο θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού

 

β) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής:

 

α)α) μία θέση κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού και

β)β) μία θέση κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού

 

γ) στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου: μία θέση κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών.

 

2. Για τα θέματα της βαθμολογικής εξέλιξης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών εφαρμόζονται οι περί εκκλησιαστικών υπαλλήλων εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ για θέματα μισθολογικής εξέλιξης οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 28/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.