Νόμος 3580/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξη της παραγράφου 6 του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Πρόεδροι, οι Διοικητές και Υποδιοικητές των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εφόσον είναι μόνιμοι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά τη λήξη ή διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στον οργανισμό που υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν ως ιατροί.

 

Ο χρόνος της θητείας τους ως Διοικητών, Υποδιοικητών ή Προέδρων θεωρείται διανυθείς στην οργανική τους θέση και συνεκτιμάται, εφόσον διήρκεσε ένα τουλάχιστον έτος, ως προσόν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 01-06-2006.}}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.