Νόμος 3580/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι φορείς του προηγούμενου άρθρου προσαρμόζουν, με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση, το καταστατικό και τον οργανισμό τους, στον οποίο μπορεί να προβλεφθεί η σύσταση νέων υπηρεσιών και θέσεων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τον παρόντα νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.