Νόμος 3613/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μετατάξεις υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Για την κατά τα ανωτέρω αμοιβαία μετάταξη - μεταφορά απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερομένους. Η αίτηση μετάταξης - μεταφοράς υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο φορέα.

 

Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος - μεταφερόμενος και επιτρέπεται να γίνεται και για υπαλλήλους οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Η μετάταξη - μεταφορά γίνεται κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δικαίωμα μετάταξης - μεταφοράς έχουν και οι υπάλληλοι, οι οποίοι διανύουν τη δοκιμαστική τους υπηρεσία.}

 

2. Οι παράγραφοι 3 έως και 6 του άρθρου 16 του νόμου 3448/2006 αναριθμούνται αντιστοίχως σε 4 έως και 7.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.