Νόμος 3696/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μητρώο Κολεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο των Κολεγίων που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Κολέγια για τη λήψη των αδειών αυτών, οι εκθέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Στο Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρείται Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που έχουν λάβει σχετική άδεια.

 

Στο Μητρώο τηρούνται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία υποβάλλονται από τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών για τη λήψη της άδειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.