Νόμος 3696/08

Ν3696/2008: Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3696/2008: Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 177/Α/2008), 25-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Άδεια ίδρυσης σε φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 3: Άδεια ίδρυσης σε ενώσεις προσώπων

Άρθρο 4: Άδεια ίδρυσης σε νομικά πρόσωπα

Άρθρο 5: Ανάκληση άδειας ίδρυσης

Άρθρο 6: Άδεια λειτουργίας

Άρθρο 7: Διάρκεια, ανανέωση και ανάκληση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 8: Τροποποίηση άδειας λειτουργίας - Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 9: Διευθυντής Κολεγίου

Άρθρο 10: Σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 11: Λοιποί πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 12

Άρθρο 13: Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου κολεγίων

Άρθρο 14: Μητρώο Κολεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

Άρθρο 15: Μητρώο Διδασκόντων σε κολέγια

Άρθρο 16: Ευθύνη Ιδιοκτήτη - Διευθυντή

Άρθρο 17: Επωνυμία και προβολή

Άρθρο 18: Τήρηση βιβλίων και αρχείου Υποχρέωση ενημέρωσης

Άρθρο 19: Εσωτερικός Κανονισμός Κολεγίου

Άρθρο 20: Παράβολα - Χρηματικά ποσά

Άρθρο 21: Σπουδαστές από το εξωτερικό

Άρθρο 22: Κυρώσεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 25: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 22-08-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.