Νόμος 3696/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ανάκληση άδειας ίδρυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακαλείται άδεια ίδρυσης Κολεγίου στις εξής περιπτώσεις:

 

(α) Εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ίδρυσης ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

(β) Εάν δεν ζητηθεί Άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου μέσα σε δύο ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ίδρυσης του Κολεγίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.