Νόμος 3696/08 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τήρηση βιβλίων και αρχείου Υποχρέωση ενημέρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Κολέγιο υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής βιβλία:

 

(α) Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

(β) Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.

 

(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται ανά σπουδαστικό έτος κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

 

(δ) Τα βιβλία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)), όπως ισχύει.

 

2. Σε πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο της εγκατάστασης αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Κολεγίου, στον οποίο αναγράφεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων, καθώς επίσης και οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.

 

3. Κάθε Κολέγιο τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του και το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο δημόσιας αρχής.

 

4. Τα Κολέγια μέχρι τέλους Οκτωβρίου κάθε έτους υποβάλλουν στο Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων κατάσταση με το διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται στο ίδιο Γραφείο εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.