Νόμος 3696/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου έως 31-08-2011. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να δίνεται παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι ένα (1) χρόνο, μόνο για ζητήματα κτιριολογικής προσαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διακοπή της λειτουργίας τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1)ι)γ του άρθρου 45 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

2. Σπουδαστές οι οποίοι κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου φοιτούν σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ή άλλο πάροχο υπηρεσιών Μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν θα λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες μπορούν να μετεγγράφονται για το υπόλοιπο της φοίτησης τους σε αδειοδοτημένο Κολέγιο ή άλλο Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.