Νόμος 3696/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις όμως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί, κατά τη δημοσίευση του, η επταμελής εξεταστική επιτροπή κρίσεως του υποψήφιου διδάκτορα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.