Νόμος 3696/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Παράβολα - Χρηματικά ποσά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τα κέντρα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης καταβάλλονται Παράβολα ως εξής:

 

(α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης 10.000 €,

(β) για εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων 100 €.

 

Τα παράβολα αυτά εισπράττονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και αποδίδονται υπέρ του Δημοσίου.

 

Το ύψος των παραβόλων δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.

 

2. Από τα κέντρα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης καταβάλλονται στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) χρηματικά ποσά ως εξής:

 

(α) για χορήγηση άδειας λειτουργίας 10.000 €,

(β) για ανανέωση άδειας λειτουργίας 2.000 €,

(γ) για άδεια μετεγκατάστασης / προσθήκης κτιρίου 5.000 €.

(δ) για λοιπές κτιριακές αλλαγές και προσθήκη νέων ειδικοτήτων, ποσό που δεν υπερβαίνει τα 1.000 €, ως ειδικότερα μπορεί να καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Τα χρηματικά αυτά ποσά καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Το ύψος των χρηματικών αυτών ποσών δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του νόμου 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο Θ18 του άρθρου Θ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.