Νόμος 3696/08 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Διευθυντής Κολεγίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Κολέγιο διοικείται από Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται από τον ιδιοκτήτη και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, να συντρέχουν στο πρόσωπο του τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και να μην συντρέχει στο πρόσωπο του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Δεν αποκλείεται ο ιδιοκτήτης του Κολεγίου να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή, αυτός αναπληρώνεται από διδάσκοντα του Κολεγίου με ανάλογα προσόντα.

 

2. Ο ορισμός του Διευθυντή Κολεγίου γνωστοποιείται εντός τριών (3) ημερών στο Γραφείο Κολεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνυποβάλλονται τα συνοδευτικά έγγραφα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και δήλωση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Κολεγίου για τον αναπληρωτή Διευθυντή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.