Νόμος 3697/08 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τέλη κυκλοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα ετήσια Τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, και, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:

 

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

 

α) Επιβατικά, δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσυκλέτες:

 

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (cc)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 300

18

Β'

301 - 785

46

Γ'

786 - 1.357

112

Δ'

1.358 - 1.928

202

Ε'

1.929 - 2.357

446

ΣΤ'

2.358 και άνω

580

 

Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 112 ευρώ.

 

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 1.500

61

Β'

1.501 - 3.500

88

Γ'

3.501 - 10.000

246

Δ'

10.001 - 20.000

492

Ε'

20.001 - 30.000

774

ΣΤ'

30.001 - 40.000

1.091

Ζ'

40.001 και άνω

1.232

 

Για τα ρυμουλκά (τράκτορες): 246 ευρώ

 

γ) Λεωφορεία

 

Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Τέλη κυκλοφορίας

 

Κατηγορία

Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 33

175

Β'

34 - 50

334

Γ'

51 και άνω

422

 

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 439 ευρώ.

 

Β. Αυτοκίνητα οχήματα Δημόσιας Χρήσης,

 

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 236 ευρώ.

 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 1.500

106

Β'

1.501 - 3.500

158

Γ'

3.501 - 10.000

281

Δ'

10.001 - 20.000

408

Ε'

20.001 - 30.000

540

ΣΤ'

30.001 - 40.000

768

Ζ'

40.001 και άνω

1.200

 

Για τα ρυμουλκά (τράκτορες): 246 ευρώ.

 

γ) Λεωφορεία:

 

Κατηγορία Αστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 50

175

Β'

51 και άνω

317

 

Κατηγορία Υπεραστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων (€)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 50

175

Β'

51 και άνω

246

 

Κατηγορία Τουριστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων (€)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 40

352

Β'

41 και άνω

492

 

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 246 ευρώ.

 

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 22 ευρώ.

 

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 2,30 ευρώ την ημέρα.

 

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

 

α) για μοτοσυκλέτες 23 ευρώ

 

β) για λοιπά οχήματα 114 ευρώ.

 

ΣΤ. Τα Τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 8,80 ευρώ.}

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 έχει ισχύ για τα Τέλη κυκλοφορίας έτους 2009 και επομένων.

 

3. Το ποσό που θα προκύψει από την ανωτέρω αύξηση των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που είναι καταβλητέα έως 31-12-2008, αποτελεί στο σύνολο του έσοδο του Δημοσίου και δεν αποδίδεται σε τρίτους.

 

4. Μετά το δέκατο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.