Νόμος 2948/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τέλη κυκλοφορίας - ενσωμάτωση σε αυτά εισφορών Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών και τελών χαρτοσήμου.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:

 

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

 

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, έως τις 31-10-2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

 

Πρώτη ταξινόμηση

στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

(σε Ευρώ)

Α'

Έως 300

22

Β'

301-785

55

Γ'

786-1.071

120

Δ'

1.072-1.357

135

Ε'

1.358-1.548

225

ΣΤ'

1.549-1.738

250

Ζ'

1.739-1.928

280

Η'

1.929-2.357

615

Θ'

2.358-3.000

820

Ι'

3.001-4.000

1.025

Κ'

4.001 και άνω

1.230

 

 

Πρώτη ταξινόμηση

στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

(σε Ευρώ)

Α'

Έως 300

22

Β'

301-785

55

Γ'

786-1.071

120

Δ'

1.072-1.357

135

Ε'

1.358-1.548

240

ΣΤ'

1.549-1.738

265

Ζ'

1.739-1.928

300

Η'

1.929-2.357

630

Θ'

2.358-3.000

840

Ι'

3.001-4.000

1.050

Κ'

4.001 και άνω

1.260

 

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας

(σε Ευρώ)

Α'

Έως 300

22

Β'

301-785

55

Γ'

786-1.071

120

Δ'

1.072-1.357

135

Ε'

1.356-1.548

255

ΣΤ'

1.549-1.738

280

Ζ'

1.739-1.928

320

Η'

1.929-2.357

690

Θ'

2.358-3.000

920

Ι'

3.001-4.000

1.150

Κ'

4.001 και άνω

1.380

 

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, από 01-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

 

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

Κλιμάκιο εκπομπών CO2

(gr CO2/km)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72

 

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.

 

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

 

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 1.500

75

Β'

1.501 - 3.500

105

Γ'

3.501 - 10.000

300

Δ'

10.001 - 20.000

600

Ε'

20.001 - 30.000

940

ΣΤ'

30.001 - 40.000

1.320

Ζ'

40.001 και άνω

1.490

 

Για τα ρυμουλκά (tractor): 300 €.

 

δ) Λεωφορεία:

 

Κατηγορία

Θέσεις καθήμενων (€)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 33

210

Β'

34 - 50

410

Γ'

51 - και άνω

510

 

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ.

 

Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300 ευρώ.

 

στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όπως ισχύει, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α'. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, λαμβάνοντας, όμως, ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνακα, την ημερομηνία υπαγωγής του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι - δικαιούχοι των οχημάτων αυτών, για κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλουν το 1/12 των οριζομένων ως ανωτέρω τελών κυκλοφορίας.

 

ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα της υποπερίπτωσης α'.

 

Ειδικά, υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1549 κυβικά εκατοστά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 

Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής από 1549 κυβικά εκατοστά και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

 

Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

 

η) Για τα καινούργια ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

 

θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 01-01-2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.

 

ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ.

 

ι)α) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, πριν από τη διαγραφή τους.

 

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.

 

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, έως την 31-10-2010: 290 ευρώ.

 

β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, από την 01-11-2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο).

 

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

 

Κλιμάκιο Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (gr CO2/km)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 (€)

0-100

0,00

101-150

2,25

Άνω των 151

2,80

 

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε kg

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 3.500

125

Β'

3.501 - 10.000

195

Γ'

10.000 - 19.000

340

Δ'

19.001 - 26.000

495

Ε'

26.001 - 33.000

650

ΣΤ'

33.001 - 40.000

925

Ζ'

40.001 - και άνω

1.460

 

Για τα ρυμουλκά (tractor): 300 €.

 

δ) Λεωφορεία:

 

Κατηγορία Αστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 50

210

Β'

51 και άνω

385

 

Κατηγορία Υπεραστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων (€)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 50

215

Β'

51 και άνω

300

 

Κατηγορία Τουριστικά

Θέσεις καθήμενων και όρθιων (€)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

Έως 40

430

Β'

41 και άνω

595

 

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις σχετικές διακρατικές συμβάσεις: 100 ευρώ.

 

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών: 10 ευρώ ανά ημέρα για τα αυτοκίνητα οχήματα και 3 ευρώ ανά ημέρα για τις μοτοσικλέτες.

 

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

 

α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.

β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.

 

ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 46 του νόμου 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018).

 

2. α) Τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτωση Α)α της παραγράφου 1 είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α/1953) για ολόκληρο το έτος.

 

β) Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις περιπτώσεις Ε και Π της παραγράφου 1, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

 

γ) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

 

3. Στα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 1 έχουν ενσωματωθεί και οι εισφορές υπέρ Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) και της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988), καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου και η επ' αυτών εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που επιβάλλονται κατά περίπτωση στις αποδείξεις είσπραξης των εισφορών αυτών και ολόκληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας.

 

4. Απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας που διαμορφώνονται μετά την κατά τα ανωτέρω ενσωμάτωση.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 και της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του νόμου 2873/2000 εφαρμόζονται για όλα τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες με εξαίρεση τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές περιορίζονται στο μισό, όχι όμως κάτω των τριάντα (30) ευρώ, με εξαίρεση τα οχήματα που περιγράφονται στις διατάξεις της περίπτωσης Α)α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύει, που αφορούν το χρόνο προμήθειας του ειδικού σήματος για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2367/1953, ως τέλη κυκλοφορίας λαμβάνονται τα τέλη που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002 θα είναι εμπρόθεσμη εφόσον γίνει:

 

α) για τα οχήματα που περιγράφονται στην περίπτωση Α)α της παραγράφου 1, από 01-11-2001 μέχρι 14-12-2001,

β) για τα λοιπά οχήματα από 01-04-2002 μέχρι και 31-05-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων - Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών, λόγω της ενσωμάτωσης, κατά την παράγραφο 3, των δικαιωμάτων του στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η απόδοση στον οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων - Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου. Τα ποσοστά επί των τελών κυκλοφορίας, που αποδίδονται στους Δήμους, τις Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπολογίζονται στα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση των ποσών που αποδίδονται στον οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων - Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών, λόγω της ενσωμάτωσης των εισφορών Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών στα τέλη κυκλοφορίας.

 

7. Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.

 

8. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2002, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.