Νόμος 3699/08 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 13 και 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:

 

α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

 

β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

 

γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση),

 

δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση .50.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

2. Στους κλάδους που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 1566/1985 προστίθενται οι εξής κλάδοι:

 

α) Κλάδος ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία).

 

β) Κλάδος ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 

3. Συνιστάται κλάδος ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων) που βρίσκονται εντός ή εκτός του πλαισίου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ο οποίος προστίθεται στους κλάδους των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1566/1985.

 

4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.