Νόμος 3699/08

Ν3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3699/2008: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, (ΦΕΚ 199/Α/2008), 02-10-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 2: Οργάνωση και στόχοι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος

Άρθρο 3: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 4: Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Άρθρο 5: Διαδικασία διάγνωσης

Άρθρο 6: Φοίτηση

Άρθρο 7: Θέματα κωφών, τυφλών και αυτιστικών μαθητών

 

Κεφάλαιο Β: Οργανωτικά θέματα

 

Άρθρο 8: Σχολικές μονάδες

Άρθρο 10: Διοίκηση σχολικών μονάδων

Άρθρο 11: Μετατροπή σχολικών μονάδων

Άρθρο 12: Ίδρυση και οργάνωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Άρθρο 15: Θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Προσωπικό Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

 

Άρθρο 16: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Άρθρο 17: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Άρθρο 18: Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Άρθρο 19: Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Άρθρο 20: Τυπικά προσόντα

Άρθρο 21: Διορισμοί εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Υπηρεσιακές μεταβολές

Άρθρο 22: Αναπληρωτές εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης

Άρθρο 23: Διορισμοί Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Υπηρεσιακές μεταβολές Επιστημονικού Προσωπικού, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Άρθρο 24: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 27: Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Υπαγωγή σχολικών μονάδων Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 33: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 34: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 36: Καθαρισμός σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-09-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.