Νόμος 3699/08 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 13 του νόμου [Ν] 3205/2003 συμπληρώνονται ως εξής:

 

α) Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β(iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθενται και οι προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

 

β) Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β(iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθενται και οι διευθυντές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

γ) Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 προστίθενται οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στα Τμήματα Ένταξης, στα προγράμματα παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και διδασκαλίας κατ' οίκον, στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας και εξατομικευμένων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων - συνεκπαίδευσης, που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

 

δ) Τα επιδόματα της περίπτωσης β(ϋ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 που έχουν ήδη καταβληθεί στους προϊσταμένους, στο Επιστημονικό Προσωπικό, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετούσαν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα ΚΔΑΥ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2817/2000 δεν αναζητούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)η του άρθρου 56 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011).

 

2. Οι πιστώσεις για τις εκπαιδευτικές άδειες των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των ειδικοτήτων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που έχουν οργανική θέση στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων.

 

3. Οι πιστώσεις για τις δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και των σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και των συμβούλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εισηγείται η αρμόδια διεύθυνση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την εγγραφή της δαπάνης μετακίνησης του προσωπικού των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, καθώς και των σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και των συμβούλων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, εισηγείται ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης.

 

4. Οι δαπάνες για την αποζημίωση των ωρομισθίων του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, κατόπιν εισηγήσεως του περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.