Νόμος 3731/08 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ομοίως, δεν απαιτείται η προσκόμιση επίκαιρης σύμβασης εργασίας σε περιπτώσεις εποχιακά εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού, εφόσον κατά το διάστημα της ανανέωσης λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.