Νόμος 3731/08 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταρτίσθηκαν μεταξύ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των αστικών ή υπεραστικών Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων ή ταξί, για τις οποίες οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν τήρησαν τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002), της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 3090/2002 (ΦΕΚ 329/Α/2002) και της παραγράφου 27 του άρθρου 12 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) ή όμοιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που καταρτίσθηκαν κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των υπ' αριθμόν ΙΒ/6722/29-08-1996 (ΦΕΚ 794/Β/1996) και ΙΒ/6071/26-08-1998 (ΦΕΚ 932/Β/1998) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεωρούνται νόμιμες.

 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την κατάθεση του στη Βουλή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.