Νόμος 3734/09 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Επίδομα ενοικίου - Προσωρινή διαμονή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δημότες του δημοτικού διαμερίσματος Μεσοχώρας, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα σε αυτό μέχρι τις 31-10-2006 και η ιδιόκτητος κατοικία τους απαλλοτριώνεται, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ θα καταβάλει επίδομα ενοικίου από την πρώτη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης. Το επίδομα αυτό, το οποίο ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ ανά m2 κύριας μόνιμης απαλλοτριούμενης κατοικίας, ανεξαρτήτως του αριθμού των συνιδιοκτητών της, θα καταβάλλεται μέχρι και δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων της αποζημίωσης. Η καταβολή του επιδόματος αυτού διακόπτεται, αν ο δικαιούχος αποκτήσει κατοικία σε συντομότερο των δώδεκα (12) μηνών χρονικό διάστημα.

 

2. Για όσους εκ των θιγομένων πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και μόνο για όσους εξ αυτών είναι κτηνοτρόφοι ή και καλλιεργητές με αποδεδειγμένα έσοδα από τη γεωργία ή κτηνοτροφία ή υπέργηροι που δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να αποκτήσουν οικόπεδο στις περιοχές μετεγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22, θα προβλεφθεί ειδικός χώρος από τον οικείο πρωτοβάθμιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα γίνουν προσωρινές εγκαταστάσεις από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ για την προσωρινή διαμονή τους έως τη μετεγκατάστασή τους στις εν λόγω περιοχές. Στους εν λόγω θιγομένους δεν θα καταβληθεί επίδομα ενοικίου. Με απόφαση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνιστάται Κοινή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ και η οποία θα καταγράψει το σύνολο των μόνιμων κατοίκων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.