Νόμος 3734/09

Ν3734/2009: Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3734/2009: Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 8/Α/2009), 28-01-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Προώθηση της συμπαραγωγής δυο ή περισσοτέρων χρήσιμων μορφών ενέργειας

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Ορισμοί

Άρθρο 4: Τεχνολογίες συμπαραγωγής

Άρθρο 5: Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή

Άρθρο 6: Υπολογισμός αποδοτικότητας συμπαραγωγής

Άρθρο 7: Μέτρα για την προώθηση της συμπαραγωγής και της συμπαραγωγής υψηλής αποδοτικότητας

Άρθρο 8: Εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας

Άρθρο 9: Εγκαταστάσεις ΣΗΘ που δεν χαρακτηρίζονται Υψηλής Αποδοτικότητας

Άρθρο 10: Έγκριση Τύπου Μονάδας Συμπαραγωγής

Άρθρο 11: Εθνικό δυναμικό συμπαραγωγής

Άρθρο 12: Υποχρέωση παροχής στοιχείων συμπαραγωγής

Άρθρο 13: Κυρώσεις

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας

 

Άρθρο 16: Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας

Άρθρο 17: Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων μετεγκατάστασης

Άρθρο 18: Κτηματολογικά στοιχεία

Άρθρο 19: Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρθρο 20: Πρόσθετη αποζημίωση

Άρθρο 21: Όροι και προϋποθέσεις μετεγκατάστασης

Άρθρο 22: Δυνατότητα απόκτησης οικοπέδου στις περιοχές μετεγκατάστασης

Άρθρο 23: Επίδομα ενοικίου - Προσωρινή διαμονή

Άρθρο 24: Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

Άρθρο 25: Μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β

Άρθρο 26: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Ρύθμιση άλλων θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις σχετικές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Άρθρο 27Α: Ρυθμίσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

Άρθρο 28: Διαχειριστής και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.)

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Διατάξεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις σχετικές με το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ)

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Άρθρο 34: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 35: Επιτροπή για τον Αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

Άρθρο 35Α

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την Εφεδρική Αγορά Ενέργειας

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για γεωθερμία

Άρθρο 38: Ασφάλιση ΕΛΓΑ - Κανονισμός Υποτροφιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 39: Λειτουργική Ενοποίηση Όμορων Κύριων Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-01-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.