Νόμος 3734/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεχνολογίες συμπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής, σε σχέση με τις οποίες εφαρμόζεται το παρόν κεφάλαιο, περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι τύποι:

 

α) Συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με ανάκτηση θερμότητας

 

β) Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης

 

γ) Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης

 

δ) Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση θερμότητας

 

ε) Παλινδρομική μηχανή εσωτερικής καύσης

 

στ) Μικροστρόβιλος

 

ζ) Μηχανή Stirling

 

η) Κυψέλη καυσίμου

 

θ) Ατμομηχανή

 

ι) Οργανικός κύκλος Rankine

 

ι)α) Οποιοσδήποτε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασμός τύπων τεχνολογιών που εμπίπτει στον ορισμό της συμπαραγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.