Νόμος 3734/09 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ύψος του δικαιώματος αυτού, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας.}

 

2. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Το ποσό που αποδίδεται στις ανωτέρω Ομοσπονδίες και σε φορείς με όμοιο σκοπό, μπορεί να διατίθεται για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών αναγκών των Ομοσπονδιών αυτών και των φορέων με όμοιο σκοπό. Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Ομοσπονδίες και τους φορείς με όμοιο σκοπό, για τους ανωτέρω σκοπούς, επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

3. Από τους πόρους του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των Ομοσπονδιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980, όπως αυτοί εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την απόφαση 2/82565/12-11-2008 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, χρηματοδοτούνται όλοι οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980. Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980, καθορίζονται επιπλέον και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στους φορείς με όμοιο σκοπό, κατά το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1023/1980.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος καταργήθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.