Νόμος 3734/09 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους θιγόμενους ιδιοκτήτες της απαλλοτρίωσης του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, καθώς και στους θιγέντες από τις απαλλοτριώσεις που έχουν συντελεστεί και κηρύχθηκαν με τις υπ' αριθμό [ΚΥΑ] 1092518/5317/0010/19-07-1993 και [ΚΥΑ] 1092519/5318/0010/19-07-1993 κοινές υπουργικές αποφάσεις, καταβάλλεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ, πέραν της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή του τιμήματος για εξαγορά, εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης, είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ ανά αναγνωρισμένη δικαστικά ιδιοκτησία (κατοικία ή εδαφοτεμάχιο) που υφίσταται μέχρι 31-10-2006 και για μια μόνο φορά ανά δικαιούχο.

 

2. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι δημότες που ήταν εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των πρώην Κοινοτήτων Μεσοχώρας, Αρματολικού, Γαρδικίου, Μοσχοφύτου, Δέσης, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου και Αγίου Νικολάου του Νομού Τρικάλων μέχρι την 19-07-1993 και μόνιμοι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών έως την παραπάνω ημερομηνία, καθώς και οι ως άνω δημότες κτηνοτρόφοι (με κύρια απασχόληση την κτηνοτροφία) στη γεωγραφική περιοχή που απαλλοτριώνεται, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της οικείας Κοινότητας ή Δήμου, οι οποίοι είχαν, κατά το οικονομικό έτος 2006, ετήσιο εισόδημα κατώτερο του αφορολογήτου. Επίσης, δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος είναι οι ως άνω δημότες επαγγελματίες, οι οποίοι διατηρούσαν επαγγελματική στέγη μέχρι την 19-07-1993 στις ήδη απαλλοτριωθείσες με τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις περιοχές, καθώς και επαγγελματίες που κατά την 31-12-2007 διατηρούσαν και συνεχίζουν να διατηρούν επαγγελματική στέγη στη δεσμευόμενη γεωγραφική περιοχή, κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης που κηρύσσεται με τον παρόντα νόμο, εφόσον προσκομίσουν σχετική επαγγελματική άδεια.

 

3. Δικαιούνται του επιδόματος και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και οι εποχικοί υπάλληλοι και εργάτες με εισόδημα ανώτερο του αφορολογήτου, εφόσον αυτό προέρχεται μόνον από αυτήν την πηγή και πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

 

4. Το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους αμέσως μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.