Νόμος 3734/09 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Μη υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται οι θιγέντες και αποζημιωθέντες από την απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την υπ' αριθμόν Β428/231/1988 (ΦΕΚ 353/Δ/1988) κοινή υπουργική απόφαση και αφορούσε περιοχές έως το υψόμετρο του προφράγματος, για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί αντίστοιχες αποζημιώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.