Νόμος 3734/09 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Υποχρέωση παροχής στοιχείων συμπαραγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι των μονάδων συμπαραγωγής υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

2. Τα προαναφερόμενα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων του ενεργειακού τομέα. Τα στατιστικά στοιχεία που καταρτίζονται με βάση το πρωτογενές στατιστικό υλικό δημοσιοποιούνται και παρέχονται σε τρίτους κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που παρείχαν τις πληροφορίες ή εκείνων στους οποίους αφορά το πρωτογενές στατιστικό υλικό.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενό τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στατιστικά δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους για την παραγωγή ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας από συμπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος Κεφαλαίου.

 

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια στατιστικά στοιχεία για την ισχύ και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μονάδες συμπαραγωγής. Μπορεί ακόμη να υποβάλει στατιστικά στοιχεία για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της συμπαραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.