Νόμος 3734/09 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Πρόσθετη αποζημίωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι προσφερόμενες τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 19 ισχύουν και για τους θιγόμενους από τις συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των υπ' αριθμό [ΚΥΑ] 1092518/5317/0010/19-07-1993 (ΦΕΚ 933/Δ/1993) και [ΚΥΑ] 1092519/5318/0010/19-07-1993 (ΦΕΚ 1000/Δ/1993) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως δικαιούχοι. Τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των ανωτέρω τιμών (παράγραφος 1)δ περίπτωση i, ii, iv και νόμος του άρθρου 19) και των ήδη καταβληθεισών αποζημιώσεων. Η αποζημίωση θα καταβληθεί κατά το χρόνο που προκύπτει αντιστοίχως από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου και πάντως το αργότερο μέχρι την καταβολή των αποζημιώσεων για τους θιγόμενους από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.